Bli medlem

 

Ved å melde deg inn i Årdal Båtforening aksepterar du samtidig 
foreningas vedtekter, regler og prisar (sjå vedlegga lenger ned på sida)

Du vil få tilsendt faktura, og medlemsskapet er gyldig når faktura er betalt.

Mvh ÅBF

Trykk på linken for å registrere deg :

https://arsdalbatforening.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding